RUMORE: Op weg naar een circulair voedselsysteem

Amsterdam ziet veel kansen op het gebied van circulaire economie, voornamelijk in het herinrichten van de organische reststromen-ketens in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

RUMORE: Op weg naar een circulair voedselsysteem

Met RUMORE (Rural-Urban partnerships MOtivating Regional Economics) ondersteunt de gemeente Amsterdam startende en innovatieve MKB bedrijven bij (door)ontwikkeling. Samen zoeken zij naar duurzame oplossingen voor waardevol gebruik van organische reststromen en de productie en consumptie van nieuwe plantaardige eiwitbronnen. De maatschappelijke opgave rondom klimaatdoelstellingen zorgt voor een impuls om tot deze duurzame oplossingen te komen.

Amsterdam ziet veel kansen op het gebied van circulaire economie, voornamelijk in het herinrichten van de organische reststromen-ketens in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Steeds meer worden organische reststromen als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen gezien. Reststromen van bedrijven worden veelal goedkoop afgezet c.q. niet altijd optimaal verwaard. Bedrijven denken daar zelf beperkt over na. Verwaarden van reststromen is immers niet hun kernactiviteit. Bij deze winning ontstaan ook weer nieuwe reststromen die wellicht elders als grondstof voor andere hoogwaardige toepassing ingezet kunnen worden. Juist de combinatie van het winnen van meerdere producten uit één reststroom maakt het ook economisch interessant. Nog interessanter wordt het als een reststroom een tweede hoofdproduct wordt zoals eiwit uit zetmeelaardappel.

Frank van Bokhorst van Gro Holland: “Circulariteit is de basis van ons bedrijfsmodel. We collecteren koffiedik bij bedrijven, telen daar paddenstoelen op en de bedrijven nemen vervolgens weer onze producten gemaakt met paddenstoelen af. Daarmee dragen we bij aan verwaarding van onze reststromen en een smakelijk plantaardig product rijk aan eiwitten. Naast samenwerking met lokale bedrijven in de MRA, vonden we mede via RUMORE de samenwerking met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zoals Dutch Cuisine, en organiseren we de Blended Burger competitie".

Op 13 november kwam de Europese projectgroep RUMORE bijeen om kennis uit te wisselen over initiatieven waarin innovatie, ondernemerschap en circulariteit centraal staan. De samenkomst van lokale stakeholders en Europese partners bevestigt dat grensoverschrijdende kennisdeling van belang is. Om te leren van elkaars voorbeelden en ter inspiratie bij de ontwikkeling van de lokale samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan. Gezamenlijk geven zij met hun inspanningen een krachtige impuls aan het realiseren van een meer circulair voedselsysteem. Een kijk op het circulaire voedselsysteem waar hier bij RUMORE de nadruk op ligt, heeft een scherp oog voor het contact tussen de uitersten van agrofoodketens: de schakels van producent en consument. De ‘circulaire’ blik focust op tendensen waarin de fysieke en mentale afstand tussen producent en consument afneemt.

Marianne Karstens van Green Protein Alliance: "Voor mij is het belangrijk om over te schakelen van op dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten en dat is ook een van de doelen van het RUMORE-project om innovatieve concepten van bedrijven te helpen.”
Mara van der Kleij, gemeente Amsterdam vult aan: “De uitdaging waar we nu voor staan: het realiseren van een meer circulair voedselsysteem in Metropool Regio Amsterdam, vraagt om inzicht in de organische reststromen die er zijn en toegang tot lokale markten en netwerken. Clustersamenwerking maakt het mogelijk om te versnellen.”

Bekijk hier een korte video over de bijeenkomst op 13 november:

RUMORE Amsterdam on Vimeo.