Over Ons

Van Amsterdamse Bodem is de plek waar jij je kennismaakt met (nieuwe) voedselinitiatieven in Amsterdam, je op de hoogte wordt gehouden van voedselevents in de stad én waar jij met al jouw vragen over voedsel en stadslandbouw terecht kunt bij ons loket. Oftewel, het platform waar vanuit jij wegwijs wordt gemaakt door het voedsellandschap van Amsterdam.

Van Amsterdamse Bodem is in 2017 opgezet door een samenwerking van De Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Pakhuis de Zwijger, Eetbaar Amsterdam, AMS, Hogeschool van Amsterdam en Anmec.
Op dit moment wordt Van Amsterdamse Bodem voortgezet door De Gezonde Stad in samenwerking met Food Cabinet en gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.

Meedoen?
Wil je een initiatief aanmelden? Of heb je een evenement voor onze agenda? Een algemene vraag over dit platform? Neem dan contact met ons op via info@vanamsterdamsebodem.nl. Lever hierbij altijd zo volledig mogelijke informatie en een foto van jouw initiatief/event aan.

De Gezonde Stad - Annick Mantoua

De Gezonde Stad wil Amsterdam duurzaam en gezond maken. Dit doen zij door samen met een community van Amsterdammers en andere koplopers uit de stad projecten en events te starten en bewoners met duurzame initiatieven te ondersteunen. Ze richt zich op vijf thema’s: groen, grondstoffen, schone lucht, energie, en voedsel. Vragen? Mail met Annick Mantoua op annick@degezondestad.org.

Gemeente Amsterdam - Frank Bakkum

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de vele voedselinitiatieven in de stad en de opkomst van stadslandbouw. Met een voedselstrategie en de strategie Amsterdam Circulair draagt ze bij aan de voedseltransitie door innovatieve en duurzame voedselinitiatieven te stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid-gezonde voedselomgeving en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Frank, mail je naar F.Bakkum@amsterdam.nl.

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de vele voedselinitiatieven in de stad en de opkomst van stadslandbouw. Met een voedselstrategie en de strategie Amsterdam Circulair draagt ze bij aan de voedseltransitie door innovatieve en duurzame voedselinitiatieven te stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid-gezonde voedselomgeving en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Frank, mail je naar F.Bakkum@amsterdam.nl.

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de vele voedselinitiatieven in de stad en de opkomst van stadslandbouw. Met een voedselstrategie en de strategie Amsterdam Circulair draagt ze bij aan de voedseltransitie door innovatieve en duurzame voedselinitiatieven te stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid-gezonde voedselomgeving en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Frank, mail je naar F.Bakkum@amsterdam.nl.

Pakhuis de Zwijger - Barbara Vos

De transitie naar een duurzamer én inclusief voedselsysteem is complex. Maar dat dit noodzakelijk is, staat vast. Onder de noemer De Duurzame Stad onderzoekt Pakhuis de Zwijger de urgente en complexe stedelijke opgaven van deze tijd, waaronder hoe voedsel en de stad zich tot elkaar verhouden, en vertalen zij dit in informatieve programma’s met handelsperspectief op stedelijk én Metropoolregio Amsterdam-niveau. Je kunt Barbara mailen op barbara@dezwijger.nl

Eetbaar Amsterdam - Tanja den Broeder

Stichting Eetbaar Amsterdam richt zich op de impact die stadslandbouw activiteiten en initiatieven hebben op het welzijn in en rond de stad Amsterdam. Hierbij hebben zij sociale en ecologische waarden voor ogen. Ze promoten initiatieven en ontplooien projecten die bijdragen aan een duurzaam, eerlijk, gezond, sociaal, lokaal en circulair voedselsysteem. Mail Tanja den Broeder op tanja@eetbaaramsterdam.nl.