Over Ons

Van Amsterdamse Bodem is de plek waar jij met al jouw vragen over voedsel en stadslandbouw terecht kunt, overzicht krijgt van initiatieven in Amsterdam, je op de hoogte wordt gehouden van voedselevents in de stad en je kennismaakt met voedselinitiatieven. Oftewel, het platform waar vanuit jij wegwijs wordt gemaakt door het voedsellandschap van Amsterdam.

Van Amsterdamse Bodem is een samenwerking van organisaties die zich bekommeren om voedsel in en om de stad. Hieronder zie je welke organisaties betrokken zijn, en bij wie je binnen deze organisaties terecht kunt voor vragen en verzoeken.

Meedoen?
Wil je een initiatief aanmelden? Of heb je een evenement voor onze agenda? Een algemene vraag over dit platform? Neem dan contact met ons op via info@vanamsterdamsebodem.nl.

AMS - Arnold van der Valk

AMS is een nieuw onderzoeksinstituut; een samenwerkingsverband van Wageningen, TU Delft en MIT in Boston. Arnold is planoloog en gespecialiseerd in de relatie tussen voedsel en ruimtegebruik. Heb je een vraag voor het AMS, stuur een mailtje naar a.vdvalk@chello.nl of naar office@ams-institute.org.

Hogeschool van Amsterdam - Melika Levelt

Het onderzoeksprogramma Urban Technology van Hogeschool van Amsterdam richt zich op een circulaire, competitieve en leefbare stad. Melika Levelt trekt het onderzoek naar Duurzame Stedelijke Voedselsystemen met projecten op het gebied van 1) organische reststromen (gft), 2) oplossingen voor duurzamer voedselbelevering, 3) de organisatie (businessmodellen) van initiatieven voor stadslandbouw en groen. Vragen? Mail m.levelt@hva.nl.

ANMEC - Annette de Vries

ANMEC streeft naar een stad waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig. Met programma’s en advies trainen we begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten. Ook zijn we makelaar voor de impuls voedseleducatie Jong Leren Eten. Werk jij aan een groene, gezonde en duurzame stad en wil je bewoners en/of kinderen daarbij betrekken? Loop vooral binnen of mail de.vries@anmec.nl.

De Gezonde Stad - Jaap de Jong

De Gezonde Stad maakt Amsterdam groener, schoner en slimmer. Als onafhankelijke stichting initieert en ontwikkelt zij projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare stad. Daarbij werkt zij samen met bedrijfspartners, bewonersgroepen en overheden, waardoor duurzame verandering ontstaat. Ze richt zich op vijf thema’s: groen, grondstoffen, schone lucht, energie, en voedsel. Vragen? Mail met Jaap de Jong op jaap@degezondestad.org.

Gemeente Amsterdam - Frank Bakkum

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de opkomst van stadslandbouw en de bewustwording rond voedsel. In de Agenda Groen is opgenomen dat de gemeente duurzame vormen van stadslandbouw en gezonde en duurzame voedselinitiatieven wil stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Frank, mail je naar F.Bakkum@amsterdam.nl.

Pakhuis de Zwijger - Jan Heijns

In de transitie naar een duurzame samenleving is de plaats van de stad heel complex. De creatieve en innovatieve aanpak van deze materie is het handelsmerk geworden van Pakhuis de Zwijger. Onder de noemer Nieuw Amsterdam – stad in transitie wordt geprogrammeerd op de urgente en complexe stedelijke opgaven van deze tijd. Je kunt Jan mailen op jan@dezwijger.nl.

Eetbaar Amsterdam - Tanja den Broeder

Stichting Eetbaar Amsterdam richt zich op de impact die stadslandbouw activiteiten en initiatieven hebben op het welzijn in en rond de stad Amsterdam. Hierbij hebben zij sociale en ecologische waarden voor ogen. Ze promoten initiatieven en ontplooien projecten die bijdragen aan een duurzaam, eerlijk, gezond, sociaal, lokaal en circulair voedselsysteem. Mail Tanja den Broeder op tanja@eetbaaramsterdam.nl.