Over Ons

Zo dicht als voedsel bij ons dagelijks leven staat, zo ver zijn we verwijderd geraakt van de oorsprong ervan. Zeker in een verstedelijkt gebied als Groot Amsterdam. Onze dagelijkse maaltijd legt gemiddeld 30.000 kilometer af. En dat terwijl in en rond Amsterdam de hele schijf van vijf wordt geproduceerd op een duurzame manier!

Daarom is er Van Amsterdamse Bodem. Dé plek waar we alle smaken van de stad en haar omgeving met elkaar kunnen delen en vieren. Van de Syrische kaasmaker tot de plaatselijke Kombucha-brouwerij, van wethouder tot schooljuf en trendy foodie; op Van Amsterdamse Bodem komt alles en iedereen samen. Om met elkaar te eten, te koken, de beste boodschappen van dichtbij te vinden en om te zorgen dat lekker lokaal, gezond en duurzaam voedsel aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Meedoen?

Van Amsterdamse Bodem is de plek waar jij kennismaakt met (nieuwe) voedselinitiatieven in Amsterdam, je op de hoogte blijft van voedselevents in de stad én waar jij met al jouw vragen over voedsel en stadslandbouw terecht kunt bij ons loket. Oftewel, het platform waar vanuit jij wegwijs wordt gemaakt door het voedsellandschap van Amsterdam. Want samen zetten we lekker lokaal, gezond en duurzaam eten op tafel!

Ben je benieuwd naar de leukste lokale adresjes en events? Volg ons op Instagram en Facebook en schrijf je hier in op onze nieuwsbrief. Wil je een voedselinitiatief aanmelden, heb je een evenement voor onze agenda, of een algemene vraag over dit platform? Neem dan contact met ons op via info@vanamsterdamsebodem.nl.

Wie is Van Amsterdamse Bodem? 

Van Amsterdamse Bodem is een platform voor voedselinitiatieven uit de metropoolregio Amsterdam. Het platform is in 2017 opgezet door een samenwerking van De Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Pakhuis de Zwijger, Eetbaar Amsterdam, AMS, Hogeschool van Amsterdam en Anmec. Sinds 2020 is Van Amsterdamse Bodem onderdeel van De Gezonde Stad. In nauwe samenwerking met Gemeente Amsterdam en een netwerkraad streven we naar een gezond, duurzaam en divers voedselaanbod voor alle Amsterdammers. 

 

Het Team

Annick Mantoua

Annick Mantoua is directeur van De Gezonde Stad.  Vragen over partnerships? Mail met Annick via annick@degezondestad.org

Jitske van der Goot

Jitske van der Goot is PR- en communicatiespecialist bij De Gezonde Stad. Vragen over communicatie? Mail met Jitske via jitske@degezondestad.org

Esmee Bronts

Esmee Bronts is contactpersoon voor ondernemers en voedselinitiatieven. Mail met Esmee via esmee@degezondestad.org

De Netwerkraad

Sebastiaan Aalst

Sebastiaan Aalst is directeur van Food Cabinet. Mail met Sebastiaan via sebastiaan@foodcabinet.nl.

Loes Leatemia

Loes Leatemia is betrokken vanuit de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is enthousiast over de vele voedselinitiatieven in de stad en de opkomst van stadslandbouw. Met een voedselstrategie en de strategie Amsterdam Circulair draagt ze bij aan de voedseltransitie door innovatieve en duurzame voedselinitiatieven te stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid-gezonde voedselomgeving en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Loes, mail je naar l.leatemia@amsterdam.nl.

Melika Levelt

Melika Levelt onderzoekt vanuit het onderzoekscentrum Urban Technology (Hogeschool van Amsterdam) samen met collega’s en studenten bij Logistiek, Voeding & Diëtetiek en Business en Economie hoe het Amsterdamse voedselsysteem duurzamer kan worden. Hogeschool van Amsterdam heeft een Community of Practice (CoP) Duurzame Voedselsystemen waarin alle soorten praktische vragen van mkb’ers met studenten en onderzoekers worden verbonden om samen tot antwoorden en oplossingen te komen. Heb je een vraag die mogelijk past binnen de CoP? Mail Melika via m.levelt@hva.nl.

Carlo Verhart

Carlo Verhart levert zijn bijdrage aan het opbouwen van een robuust voedselsysteem in onze regio dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud. Data, kennis en het netwerk van Voedsel Verbindt vormen de spil in de innovatie van gewaardeerde voedselconcepten, voedsellogistiek, voedselproductie, voedsellandschappen en voedselconsumptie. Zijn missie is de stad en haar ommelanden te verbinden. Voor vragen en hulp van Carlo, mail je naar carlo.verhart@voedselverbindt.nl.

Sara de Boer

Sara de Boer is programmamaker Duurzame Stad bij Pakhuis de Zwijger en coördinator van het platform WeMakeTheCity. Green. Samen met overheden, bedrijven, bewoners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties maakt ze programma’s over de (groene) stad van de toekomst. Opgegroeid in de keuken van een strandpaviljoen is de liefde voor horeca, lekker koken én goed eten haar met de paplepel ingegoten. Heb je ideeën voor een programma, toffe samenwerking of interessante spreker? Mail dan naar sara@dezwijger.nl.

Annette de Vries

Annette de Vries werkt bij IVN/ANMEC aan het ondersteunen van voedseleducatie. Met als doel dat kinderen van 0 – 18 jaar leren over gezond en duurzaam voedsel. Ze adviseert scholen en kinderopvang over waar ze terecht kunnen voor goede lesprogramma’s en denkt mee in de transitie naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem in de stad. Wil in contact komen met Annette, mail dan naar annette@anmec.nl.

Heleen Sanders

Heleen Sanders is communicatiemanager bij Food Hub. Food Hub werkt aan het onderzoeksproject Living Lab Donutboeren, waar verschillende activiteiten onder vallen. Het project is gemotiveerd vanuit het doel een circulair voedselsysteem te bouwen rondom Amsterdam waarmee we (op termijn) binnen de veilige, ecologische buitengrens en sociaaleconomische binnengrens van de donut blijven. Op Van Amsterdamse Bodem maken we de onderzoeksresultaten bekend en relevant voor de consument. Voor vragen of meer informatie kun je Heleen bereiken via heleen@foodhub.nl.

Jeffrey Spangenberg

Voedselvraagstukken bekijkt Jeffrey Spangenberg door de bril van een kok. Hoe kan je oplossingen ontwikkelen die smakelijk, puur, betaalbaar en eerlijk zijn voor mens, dier en aarde? Net zoals een chef zoekt hij naar de juiste ingrediënten, combinaties en verbindingen met drie basis ingrediënten; liefde, geloof en hoop. Echte duurzaamheid is liefde, geven om een ander. Geloof draait om de overtuiging dat we beter kunnen. Hoop vormt de motor om ondanks alles door te zetten. Dat doet Jeffrey als oprichter van de Food Council MRA. Kook jij ook over van ideeën of vragen? Mail Jeffrey via spang31@gmail.com.

Annet van Hoorn

Annet van Hoorn maakt zich hard voor stadslandbouw in en om Amsterdam, vanwege alles wat het de stad te bieden heeft en omdat we een enorme inhaalslag moeten maken als het gaat om het benutten van voedsel als middel om steden toekomstbestendig te maken. In de winter ‘21-‘22 werd de Stichting Stadslandbouw Amsterdam opgericht om als eerste te werken aan meer ruimte voor stadslandbouw. Heb je hier vragen of ideeën over, mail naar stadslandbouwamsterdam@gmail.com.

Lidy Zeinstra

Lidy Zeinstra werkt bij ANMEC/IVN als projectleider groene buurten. Ook is ze coördinator Stedelijk Groenpunt (groenpunt020) en mede beheerder van Buurtgroen020. Samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en de gemeente werkt ze aan een groene gezonde biodiverse stad waarin stadslandbouw en voedsel een essentieel onderdeel is. Wil jij jouw buurt vergroenen met o.a. gezonde voeding, heb je ideeën maar weet niet hoe je ze kan realiseren, neem dan contact op groenpunt020@gmail.com of lidy@anmec.nl.

Ramon van der Tol

Ramon van der Tol is adviseur bij de Rabobank voor food en agrarisch gerelateerde bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam. Betrokken bij lokale voedselinitiatieven en het opzetten van verdienmodellen in de korte keten. Ramon beschikt over een breed netwerk van ondernemers in diverse sectoren. Op die manier is hij een verbindende factor. Neem contact op met Ramon via ramon.van.der.tol@rabobank.nl