Over Ons

Van Amsterdamse Bodem is de plek waar jij met al jouw vragen over voedsel en stadslandbouw terecht kunt, overzicht krijgt van initiatieven in Amsterdam, je op de hoogte wordt gehouden van voedselevents in de stad en je kennismaakt met voedselinitiatieven. Oftewel, het platform waar vanuit jij wegwijs wordt gemaakt door het voedsellandschap van Amsterdam.

Van Amsterdamse Bodem is een samenwerking van organisaties die zich bekommeren om voedsel in en om de stad. Hieronder zie je welke organisaties betrokken zijn, en bij wie je binnen deze organisaties terecht kunt voor vragen en verzoeken.

Meedoen?
Wil je een initiatief aanmelden? Of heb je een evenement voor onze agenda? Een algemene vraag over dit platform? Neem dan contact met ons op via info@vanamsterdamsebodem.nl.

AMS - Arnold van der Valk

AMS is een nieuw onderzoeksinstituut; een samenwerkingsverband van Wageningen, TU Delft en MIT in Boston. Arnold is planoloog en gespecialiseerd in de relatie tussen voedsel en ruimtegebruik en is daarnaast mede-oprichter van Food Council MRA, een platform voor burgers en burgerinitiatieven op het gebied van voedsel. Heb je een vraag voor het AMS, stuur een mailtje naar a.vdvalk@chello.nl of naar office@ams-institute.org.

Hogeschool van Amsterdam - Melika Levelt

Het onderzoeksprogramma Urban Technology van Hogeschool van Amsterdam richt zich op een circulaire, competitieve en leefbare Stad. Melika Levelt trekt het onderzoek naar Duurzame Stedelijke Voedselsystemen met projecten op het gebied van 1) organische reststromen (gft), 2) oplossingen voor duurzamer voedselbelevering, 3) het in kaart brengen van actoren en logistieke stromen in het voedselsysteem van de Metropoolregio Amsterdam (dataproject), 4) initiatieven voor stadslandbouw en groen. Vragen? Mail m.levelt@hva.nl.

ANMEC - Annette de Vries

ANMEC streeft naar een stad waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig. Met programma’s en advies trainen we begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten. Ook zijn we makelaar voor de impuls voedseleducatie Jong Leren Eten. Werk jij aan een groene, gezonde en duurzame stad en wil je bewoners en/of kinderen daarbij betrekken? Mail met Annette op de.vries@anmec.nl.

De Gezonde Stad - Annick Mantoua

De Gezonde Stad wil Amsterdam duurzaam en gezond maken. Dit doen zij door samen met een community van Amsterdammers en andere koplopers uit de stad projecten en events te starten en bewoners met duurzame initiatieven te ondersteunen. Ze richt zich op vijf thema’s: groen, grondstoffen, schone lucht, energie, en voedsel. Vragen? Mail met Annick Mantoua op annick@degezondestad.org.

Gemeente Amsterdam - Frank Bakkum

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de opkomst van stadslandbouw en de bewustwording rond voedsel. In de Agenda Groen is opgenomen dat de gemeente duurzame vormen van stadslandbouw en gezonde en duurzame voedselinitiatieven wil stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Frank, mail je naar F.Bakkum@amsterdam.nl.

Pakhuis de Zwijger - Barbara Vos

De transitie naar een duurzamer én inclusief voedselsysteem is complex. Maar dat dit noodzakelijk is, staat vast. Onder de noemer De Duurzame Stad onderzoekt Pakhuis de Zwijger de urgente en complexe stedelijke opgaven van deze tijd, waaronder hoe voedsel en de stad zich tot elkaar verhouden, en vertalen zij dit in informatieve programma’s met handelsperspectief op stedelijk én Metropoolregio Amsterdam-niveau. Je kunt Barbara mailen op barbara@dezwijger.nl

Eetbaar Amsterdam - Tanja den Broeder

Stichting Eetbaar Amsterdam richt zich op de impact die stadslandbouw activiteiten en initiatieven hebben op het welzijn in en rond de stad Amsterdam. Hierbij hebben zij sociale en ecologische waarden voor ogen. Ze promoten initiatieven en ontplooien projecten die bijdragen aan een duurzaam, eerlijk, gezond, sociaal, lokaal en circulair voedselsysteem. Mail Tanja den Broeder op tanja@eetbaaramsterdam.nl.