Over Ons

Zo dicht als voedsel bij ons dagelijks leven staat, zo ver zijn we verwijderd geraakt van de oorsprong ervan. Zeker in een verstedelijkt gebied als Groot Amsterdam. Onze dagelijkse maaltijd legt gemiddeld 30.000 kilometer af. En dat terwijl in en rond Amsterdam de hele schijf van vijf wordt geproduceerd op een duurzame manier!

Daarom is er Van Amsterdamse Bodem. Dé plek waar we alle smaken van de stad en haar omgeving met elkaar kunnen delen en vieren. Van de Syrische kaasmaker tot de plaatselijke Kombucha-brouwerij, van wethouder tot schooljuf en trendy foodie; op Van Amsterdamse Bodem komt alles en iedereen samen. Om met elkaar te eten, te koken, de beste boodschappen van dichtbij te vinden en om te zorgen dat lekker lokaal, gezond en duurzaam voedsel aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Meedoen?

Van Amsterdamse Bodem is de plek waar jij kennismaakt met (nieuwe) voedselinitiatieven in Amsterdam, je op de hoogte blijft van voedselevents in de stad én waar jij met al jouw vragen over voedsel en stadslandbouw terecht kunt bij ons loket. Oftewel, het platform waar vanuit jij wegwijs wordt gemaakt door het voedsellandschap van Amsterdam. Want samen zetten we lekker lokaal, gezond en duurzaam eten op tafel!

Een algemene vraag over dit platform? Neem dan contact met ons op via info@vanamsterdamsebodem.nl.

Wie is Van Amsterdamse Bodem? 

Van Amsterdamse Bodem is een platform voor voedselinitiatieven uit de metropoolregio Amsterdam. Het platform is in 2017 opgezet door een samenwerking van De Gemeente Amsterdam, De Gezonde Stad, Pakhuis de Zwijger, Eetbaar Amsterdam, AMS, Hogeschool van Amsterdam en Anmec.  

Sinds 2020 is Van Amsterdamse Bodem onderdeel van De Gezonde Stad. In nauwe samenwerking met Food Cabinet, Gemeente Amsterdam, RabobankOVEGA en een netwerkraad streven we naar een gezond, duurzaam en divers voedselaanbod voor alle Amsterdammers. 

 

Het Team

Isabelle van der Poel

Isabelle van der Poel is communitymanager & aanspreekpunt voor voedselinitiatieven. Organiseer je een foodevent of ken je een voedselinitiatief dat nog niet op deze site staat? Neem contact op met Isabelle via info@vanamsterdamsebodem.nl

Jitske van der Goot

Jitske van der Goot is projectleider en contactpersoon voor pers, media en campagnes . Neem contact met haar op via info@vanamsterdamsebodem.nl.

Annick Mantoua

Annick Mantoua is directeur van De Gezonde Stad. Vragen over partnerships? Mail met Annick via annick@degezondestad.org.

Marijn Kallenberg

Marijn Kallenberg is contactpersoon voor OVEGA (ondernemers voor een gezond Amsterdam). Mail met Marijn via marijn@degezondestad.org.

Sebastiaan Aalst

Sebastiaan Aalst is directeur van Food Cabinet. Vragen over partnerships? Mail met Sebastiaan via sebastiaan@foodcabinet.nl.

De Netwerkraad

Frank Bakkum

Frank Bakkum is betrokken vanuit de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is enthousiast over de vele voedselinitiatieven in de stad en de opkomst van stadslandbouw. Met een voedselstrategie en de strategie Amsterdam Circulair draagt ze bij aan de voedseltransitie door innovatieve en duurzame voedselinitiatieven te stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid-gezonde voedselomgeving en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Voor vragen aan Frank, mail je naar F.Bakkum@amsterdam.nl.

Melika Levelt

Melika Levelt onderzoekt vanuit het onderzoekscentrum Urban Technology (Hogeschool van Amsterdam) samen met collega’s en studenten bij Logistiek, Voeding & Diëtetiek en Business en Economie hoe het Amsterdamse voedselsysteem duurzamer kan worden. Hogeschool van Amsterdam heeft een Community of Practice (CoP) Duurzame Voedselsystemen waarin alle soorten praktische vragen van mkb’ers met studenten en onderzoekers worden verbonden om samen tot antwoorden en oplossingen te komen. Heb je een vraag die mogelijk past binnen de CoP? Mail Melika via m.levelt@hva.nl.

Carlo Verhart

Carlo Verhart levert zijn bijdrage aan het opbouwen van een robuust voedselsysteem in onze regio dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud. Data, kennis en het netwerk van Voedsel Verbindt vormen de spil in de innovatie van gewaardeerde voedselconcepten, voedsellogistiek, voedselproductie, voedsellandschappen en voedselconsumptie. Zijn missie is de stad en haar ommelanden te verbinden. Voor vragen en hulp van Carlo, mail je naar carlo.verhart@voedselverbindt.nl.

Annet van Hoorn

Annet van Hoorn maakt zich hard voor stadslandbouw in en om Amsterdam, vanwege alles wat het de stad te bieden heeft en omdat we een enorme inhaalslag moeten maken als het gaat om het benutten van voedsel als middel om steden toekomstbestendig te maken. In de winter ‘21-‘22 werd de Stichting Stadslandbouw Amsterdam opgericht om als eerste te werken aan meer ruimte voor stadslandbouw. Heb je hier vragen of ideeën over, mail naar stadslandbouwamsterdam@gmail.com.