Voedselbos Hof van Acta

Een experiment om te zoeken naar nieuwe manieren van voedsel verbouwen

Voedselbos Hof van Acta

Ons voedselbos maakt gebruik van de ecologische principes van een natuurlijk bos. Dat betekent dat ploegen, irrigeren, bemesten, wieden, schoffelen en spuiten niet nodig is. Alles groeit op natuurlijke wijze. De oogst is nu nog gering, maar zal wel jaarlijks gaan toenemen want er hoeft niet iedere keer weer opnieuw begonnen te worden. Het systeem bouwt ieder jaar verder op.

Hof van Acta stimuleert de biodiversiteit. Het bos bestaat uit verschillende lagen van bomen, struiken, kruidachtigen en klimmers. Deze trekken op hun beurt weer insecten, vogels en andere dieren aan.

Een rondleiding is mogelijk op aanvraag.

Tijdens een korte wandeling wordt ingegaan op de specifieke elementen van het voedselbos. We laten zien hoe het bos zich ontwikkelt en hoe de verschillende delen met elkaar samenhangen. Verder gaan we in op een aantal soorten planten die in het bos staan. Welke functies vervullen zij?

Voor meer informatie: hofvanacta@gmail.com

Voedselbos Hof van Acta
Ga naar de website »

Louwesweg
Amsterdam

Thema: ,

Buurt: Nieuw-West

Trefwoorden: voedselbos, biodiversiteit, landbouw