Flows of Food congres

De kick-off van de Food Council Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Flows of Food congres

Flows of Food bracht tijdens het congres de voorlopers, doordenkers, change agents, dwarsliggers, dromers uit alle sectoren en ketens van het regionale voedselsysteem bij elkaar. Gedurende het congres kwamen verscheidene sprekers aan bod met een gemeenschappelijk passie en belang, namelijk het beter benutten van de enorme kansen en mogelijkheden die het voedselsysteem op Metropolitane schaal biedt.

Op het congres was Wayne Roberts, de Canadese invloedrijke schrijver en inspirator aanwezig. Roberts is de medeoprichter en eerste directeur van de Toronto Food Policy Council. Volgens Roberts moet er een circulaire gedachte komen voor voeding. Daarnaast moet het voedselsysteem ook transparanter worden zodat we weten waar ons voedsel vandaan komt.

Het congres vond plaatst in Beurs van Berlage. De dag begon met een opening waar verschillende sprekers (Jaap Bond, Wayne Roberts, Jan Willem van der Schans, Lori Stahlbrand, Rob Baan en Jan Nico Appelman) aan het woord kwamen. Iedere spreker gaf zijn of haar eigen visie over de mogelijkheden en kansen die het voedselsysteem op Metropolitane schaal te bieden had. Na de lunch volgden achtereenvolgend drie verschillende break-out sessies. Tijdens iedere sessie werden er in verschillende ruimtes zes pitches gegeven over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot Flows of Food.

Van Amsterdamse Bodem is naar de sessies ‘Nutrition & Health’, ‘Food Policy’ en ‘Food Scapes’ geweest. Bij de eerste break-out sessie over Nutrition & Health kwamen drie sprekers aan het woord, namelijk Jaap Seidell, Birgitte van Don en Fred Woudenberg. Alle sprekers konden tijdens deze sessie concluderen dat de voornaamste reden van overgewicht een lage sociale-economische status (SES) is. Volgens Fred hebben mensen met een lage SES meer last van stress en vermoeidheid, waardoor het voor hen moeilijker is om altijd de juiste keuzes te maken. Hij vindt de stad tegenwoordig een eetparadijs; je kunt overal (ongezond) eten, waar je ook bent. Fred is in de veronderstelling dat een gezonde voedselomgeving de sleutel is voor een gezonde maatschappij.

De tweede break-out sessie over Food Policy was interactiever. De ruimte had een cirkelvormige opstelling, waardoor men beter in gesprek kon gaan met elkaar. Wayne Roberts en Lori Stahlbrand waren de moderatoren tijdens de sessie. Hun centrale vraag: ‘zou Food Policy niet beter Food Program genoemd kunnen worden?’. Mensen gingen hierover met elkaar in gesprek en deelden ideeën en kennis over en weer. Volgens Wayne moest het voedselbeleid politieke belangen ontstijgen; bij voedsel is er namelijk geen ‘links’ of ‘rechts’. Bij voedsel is er sprake van unanimiteit, niemand wil namelijk dat hun kinderen met honger naar school gaan. Daarnaast pleitte hij voor een ‘nudge policy’: men moet niet belerend zijn, maar wel duidelijk aangeven waar je het wel en niet mee eens bent.

Voor de laatste break-out sessie over Food Scapes kwamen Han Wiskerke en Rob van Aerschot aan het woord. Volgens hen zijn voedsellandschappen niet alleen voor de voedselproductie, maar zijn deze ook een leefomgeving. Volgens Hans kunnen niet alle productgroepen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) geproduceerd worden, omdat er gewoonweg te weinig ruimte voor is (denk aan vlees en noten). Rob benadrukte de scheve verhouding van producenten, aanbieders en consumenten. Er zijn namelijk een hoop producenten en consumenten, maar toch bepaalt een kleinschalige groep aanbieders wat er in onze schappen ligt. Tevens vond Rob dat het romantische beeld van het voedsellandschap moest veranderen; deze manier van productie is namelijk onwijs arbeidsintensief, wat het totaal niet duurzaam maakt.

Flows of Food was een inspirerende bijeenkomst voor alle betrokkenen in de voedselketen. Van ondernemers tot producenten en van beleidsmakers tot wetenschappers. Aan het einde van de dag zijn er een aantal lessen die wij mee naar huis nemen. Volgens een aantal sprekers moet er opnieuw connectie gemaakt worden tussen beleidsmakers en de mensen voor en over wie ze beleid maken. Ook moet er meer gedacht worden uit de behoefte van de maatschappij. Tot slot moet voedsel hoger op de politieke agenda komen, want alleen zo kunnen er echte veranderingen teweeg worden gebracht.

Arnold van der Valk en Jeffrey Spangenberg hebben in 2016 het initiatief genomen om een netwerk voor voedsel in de metropoolregio Amsterdam op te richten: de Amsterdamse Food Council. Hierbij hebben zij zich laten inspireren door de voedselbeweging in Amerikaanse steden, maar vooral door Wayne Roberts.

Meer weten over het congres? Kijk ook eens op FoodCouncil MRA.