Subsidieregeling: Jong Leren Eten

Op 2 september wordt de subsidieregeling voor scholen (po, vo, mbo) weer geopend voor aanvragen (2e ronde). ‘Lekker naar buiten’ is het motto!

Subsidieregeling: Jong Leren Eten

Docenten opgelet!

Op 2 september wordt de subsidieregeling voor scholen (po, vo, mbo) weer geopend voor aanvragen (2e ronde). ‘Lekker naar buiten’ is het motto. Moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding kunnen aangevraagd worden. Dus val je als school onder het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of kinderopvang schroom dan niet om dit te aan te vragen!

Waarom deze tegemoetkoming? Het programma Jong Leren Eten (JLE) stimuleert scholen en kinderopvang om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten rondom voeding. Op een praktische manier leren zij gezonde en duurzame keuzes te maken.

De subsidieregeling JLE onderscheidt dus twee doelgroepen:

• De beschikbare subsidie voor de kinderopvang is drie jaar lang elk jaar 75.000 Euro. Het subsidiebedrag per locatie is maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang.

• De subsidieregeling voor scholen voorziet in drie rondes: schooljaar 2018-2019 (deze is gesloten), schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.

Wil jij ook een subsidie aanvragen voor jouw school of kinderopvang? Kijk dan op de website van Jong Leren Eten voor verder instructies.

Bron: Jong Leren Eten via ANMEC, Foto: Janko Ferlic via Unsplash.