Urbaniahoeve

Een demonstratietuin en fruitheg

Urbaniahoeve

In samenwerking met bewoners en locale initiatieven legt URBANIAHOEVE eetbare landschappen aan (foodscapes) in de stedelijke openbare ruimte en vervangt delen van de bestaande groeninfrastructuur – kijkgroen – door ecologisch en eetbaar groen. Met de projecten willen ze het bestaande groen in de stad aanpassen, uitbreiden en verbinden in een coherente groene zone die aansluit op de bestaande ecologische hoofdstructuur.

De visie van de URBANIAHOEVE voorstaat het aanleggen van een Eetbare Ecologische Hoofdstructuur in de stad (EEHS), zowel integraal, ecologisch en sociaal en is de praktijktoepassing van een holistische benadering van de samenhang tussen natuur, stad en mens, en een kwalitatieve heroverweging van de bestaande stedelijke publieke ruimte. Het (structureel) verbouwen van voedsel in de stad en het creëren van nieuwe natuur zal ingrijpende positieve implicaties hebben voor de inrichting van de stad, zowel op ruimtelijk, infrastructureel, ecologisch en sociaal vlak.

URBANIAHOEVE staat voor ‘de stad als erf’ waar het idee van voeselproductie nieuw leven wordt ingeblazen. Van de locaties in Nederland waar URBANIAHOEVE opereert, zijn er twee in Amsterdam. Kijk op de website van URBANIAHOEVE om op de hoogte te zijn van hun locaties en het laatste nieuws.

Urbaniahoeve
Ga naar de website »

Berberisstraat 16
Amsterdam

Thema:

Buurt: Noord, Nieuw-West

Trefwoorden: pluktuin, stadslandbouw, fruitheg, collectief