Duurzaam voedsel en stadslandbouw verdunnen toeristenstroom

Wetenschap in de praktijk - Een onderzoek van Helena Solman

Amsterdam dreigt in de ogen van de bevolking ten onder te gaan aan het economisch succes van het toerisme. Venetië, Rome, Parijs en Londen lijden evenzeer onder het geratel van de rolkoffers en het afval op straat. In deze steden wordt dan ook driftig gezocht naar manieren om de druk van het massatoerisme te verlichten - liefst met behoud van de inkomsten.

Een scriptie van de Wageningse Msc-studente Land Use Planning, Helena Solman, werpt nieuw licht op een mogelijke oplossing, namelijk het bevorderen van alternatief toerisme, gerelateerd aan duurzaam voedsel en stadslandbouw op plekken buiten het centrum. Denk aan een wijngaard, een zorgboerderij, ambachtelijke bierbrouwer, kaasmakerij, palingrokerij, gemeenschappelijk moestuin, volkstuinen onder glas, een daktuin en dergelijke meer. Multifunctionele (stads)landbouw en duurzaam voedsel vormt een kleine maar veelbelovende markt voor duurzaam toerisme in Amsterdam en Rome.

Het is verbazingwekkend dat in de berg aan wetenschappelijke publicaties over toerisme dit thema tot op heden vrijwel onbelicht is gebleven. Helena Solman ontrafelt aan de hand van een groot aantal interviews onder ondernemers en deskundigen in Amsterdam en Rome de huidige stand van zaken, de mogelijkheden en de beperkingen. Aanbevolen lectuur voor beleidmakers en ondernemers in de toerismesector.

Meer weten over dit onderzoek van Helena of met haar in contact komen?
Mail haar: helena.solman@wur.nl
Bekijk haar LinkedIn-pagina.