Duurzaam in actie

Wethouder Zita Pels over de energietransitie, het recht op een woning en duurzame oplossingen.

Duurzaam in actie

Dit event is al geweest. Kijk op www.vanamsterdamsebodem.nl voor actuele voedselevents in en om Amsterdam!

In gesprek met wethouder Pels

55 procent minder CO2 uitstoot in 2030, een circulaire stad in 2050, aardgasvrij voor 2040. Amsterdam heeft hoge ambities. Tegelijkertijd spelen er meerdere crises zoals de energie-, woon- en klimaatcrisis, en staan we voor meerdere uitdagingen als het uitwerken van Plan Wind Amsterdam, de krapte op het energienet, maatschappelijke weerstand en de isolatieopgave. Kortom, wethouder duurzaamheid Zita Pels staat voor een grote opgave. In dit programma wordt er gesproken over deze uitdagingen, vandaag en in de toekomst: wat kunnen we op korte termijn oplossen en waar werken we op lange termijn naartoe? Het zal o.a. gaan over het isolatieoffensief, uitdagingen voor de energietransitie, het recht op een woning en circulaire kansen. Er zal worden teruggeblikt en vooruit worden gekeken op duurzame ambities van Amsterdam met wethouder Pels. Ook bespreken ze wat de plannen zijn om deze ambities te behalen en wat dit betekent voor (alle) bewoners van de stad. In gesprek met de wethouder, experts en het publiek.

Ga voor meer informatie naar de website van Pakhuis de Zwijger.

 

Terug naar homepage