De lekkerste inspiratie: Circulaire landbouw

Wat is er allemaal te lezen, te leren, te luisteren en te zien rondom het onderwerp Circulaire landbouw. Van Amsterdamse Bodem zocht het voor je uit. 

De lekkerste inspiratie: Circulaire landbouw

Wat is er allemaal te lezen, te leren, te luisteren en te zien rondom het onderwerp Circulaire landbouw. Van Amsterdamse Bodem zocht het voor je uit. 

Ons huidige landbouwsysteem dat gebaseerd is op kostenverlaging en productieverhoging is niet langer houdbaar. Daarom moeten we noodgedwongen plaatsmaken voor een duurzame kringlooplandbouw. We moeten naar een zorgvuldiger beheer van water, bodem en natuur, we moeten waarde toekennen aan ons afval en het inkomen van de agrariër moet gegarandeerd zijn. Bekijk de onderstaande tips om je volledig te verdiepen in het thema circulaire landbouw.

Lezen

In dit artikel van de Volkskrant gaat Carola Schouten in gesprek met Hidde Boersma en Joris Lohman waarin duidelijk wordt dat we twee verschillende werkwijzen hebben in de landbouw die recht tegenover elkaar staan. Enerzijds wil men biologisch en harmonieus boeren waarbij er gebruik wordt gemaakt van een groter stuk land en natuurlijke bestrijdingsmiddelen ingezet worden (bijvoorbeeld: natuurlijke insecten vijanden). En daar tegenover staat het technologisch boeren waarbij er gebruik gemaakt wordt van allerlei technische snufjes om op een kleiner stuk land zo efficiënt mogelijk te boeren. Hier wordt wel gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Hoe gaan we hier richtlijnen voor samenstellen waarbij beide partijen door een deur kunnen? 

Lees ook het boek ‘De Tovenaar en de Profeet’ van Charles Mann, waarin deze tegenstelling uitgebreid wordt beschreven. In dit artikel van De Volkskrant ontleedt Charles C. Mann de controverse. 

In dit artikel van de Volkskrant wordt er geschreven over dat we meer aandacht moeten besteden aan het inkomen van de boeren, zodat ze “groen” kunnen worden. Iedereen moet anders naar voedsel gaan kijken en de productie daarvan, zodat kredieten worden verschoven en we meer gaan betalen voor ons voedsel. 

Agri Meets Design is een mooi voorbeeld van een organisatie die aandacht besteedt aan een samenwerking met boer en designer, om op deze manier grote voedselvraagstukken aan te pakken. Het jaarlijkse magazine van Agri Meets Design staat dit jaar volledig in het teken van circulaire landbouw. 

Boer Toon Hulshof experimenteert met kringlooplandbouw en oude kennis. Het NRC schreef er een artikel over. Afgelopen voorjaar zaaide hij een stuk van zijn land met kruidenrijk gras. Dit kruidenrijke gras zou er voor moeten zorgen dat de bodem beter water vasthoudt en dat er meer insecten op af komen. Ook de koeien vinden het lekker! Helaas is het mislukt en groeit er alleen onkruid. Hij vertelt in dit artikel hoe hij invulling geeft aan kringlooplandbouw op zijn boerderij.

Slow Food

Slow food is een wereldwijde voedselbeweging die zich inzet voor een good, clean en fair voedselsysteem. We moeten steeds meer monden voeden terwijl onze bodem uitgeput is. Dit vraagt zoals het bovenstaande stuk ook al aangeeft om aandacht. De voedselkeuzes die we maken zijn namelijk van invloed op onze gezondheid maar ook op de economie en de natuur. We moeten daarom meer aandacht besteden aan kwalitatieve producten die zo min mogelijk impact hebben op de natuur met een eerlijke prijs voor de producent; toegankelijk voor iedereen.

Kijken

Kringloopbouw, een goed idee? Professor Imke de Boer (Dierlijke Productiesystemen) en Professor Martin van Ittersum (Plantaardige Productiesystemen) leverden wetenschappelijke input voor de Mansholtlezing, georganiseerd door WUR. Benieuwd naar het filmpje? Bekijk hem hier.

Luisteren

Maurice Seleky interviewt voor de 26e podcast van Pakhuis de Zwijger Eva Gladek, founder en CEO van Metabolic. Ze praten over de Metabolic definitie van circulaire economie, activiteiten bij De Ceuvel, hoe Kate Raworth’s social doughnut begon als de Oxfam donut en waarom de mensheid nog niet volwassen genoeg is om te profiteren van nucleaire energie. Luister hier de podcast. 

Panelleden Toine Timmermans van WUR en Juliane Eykelhoff van Nen gaan in deze podcast van NEN in op de case van COSUN en de belemmeringen die er op dit moment zijn. De podcast gaat over circulaire economie, biomassa en voedsel en gaat in op de voedingsstoffen uit landbouwgrond die zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden. Pieter Brooijmans van de Suiker Unie neemt u mee in de wereld van COSUN en vertelt over de verwerking van suikerbieten tot suiker.