Webinar Voedselraden

Dit event is al geweest. Kijk op www.vanamsterdamsebodem.nl voor actuele voedselevents in en om Amsterdam!

In Nederland zijn ze in opkomst, in de ons omringende landen zijn al veel meer lokale en regionale voedselraden actief. In Duitsland heeft zelfs bijna elke streek en stad nu een eigen voedselraad.

In een voedselraad spreken voedselbewuste burgers zich uit over het voedselbeleid van de lokale/ regionale overheid en de werking van de markt. Door mee te praten en te beslissen krijgen consumenten meer vat op de voedselvoorziening.

In de webinar, georganiseerd door Stadslandbouw Nederland, op dinsdag 29 maart kan je kennismaken met voedelraden. Wat doen voedselraden, welke soorten zijn er? Hoe oefenen ze invloed uit en wat is het resultaat? En hoe begin je eigenlijk zelf met het opzetten van zo’n raad? Ook hopen ze met dit webinar het fundament te leggen voor een landelijk platform voor voedselraden.

Deze gastsprekers zullen er sowieso zijn:
Anna Wissmann, tot voor kort coördinator van de Duitse voedselraden
Alanya de Boer, PhD van het Athena Instituut van de VU in Amsterdam

Houd de website van Stadslandbouw Nederland in de gaten om je aan te kunnen melden!

Terug naar homepage