Onderzoek: Toerisme in Amsterdam

Kan het duurzamer?

Onderzoek: Toerisme in Amsterdam

Trend van Toerisme
Toerisme is de snelst groeiende vorm van bedrijvigheid in de wereld. Amsterdam zit in de top 18 van meest populaire toeristische bestemmingen met bijna 18 miljoen bezoekers per jaar. Dankzij Airbnb en individuele reizen heeft het toerisme naar de stad een nieuwe vorm aangenomen. De nieuwe interesses en leefstijlen van de huidige generatie toeristen zorgt voor een boost in voedselfestivals en lokale restaurants. Daar komt bij dat toeristische uitstapjes naar het landelijk gebied rond de stad en boerderij-toerisme een vlucht hebben genomen.


De hele metropoolregio kan profiteren van duurzaam toerisme.
Afbeelding via groot-waterland.nl.

Overlast en overgang naar duurzaamheidstoerisme
Jammer genoeg heeft de toename van toerisme in Amsterdam ook nadelen, zoals de drukte in de binnenstad met alle overlast van dien. Om dit probleem op te lossen zoekt de stad nieuwe manieren om toeristen te lokken naar attractiepunten buiten het centrum. Daarnaast zijn er volgens recent onderzoek onbenutte mogelijkheden naar duurzaamheidstoerisme, dat gericht is op ervaring met duurzaam voedsel en vrije tijd.

Voor deze toeristen, die in de ban zijn van duurzaamheid, is voedsel zonder twijfel een belangrijke prikkel om voedsel gerelateerde activiteiten en plekken in en rond Amsterdam te verkennen. Denk maar aan ambachtelijke kaasmakers, biologische boeren, winkels met verse streekproducten, ambachtelijke bierbrouwers of producenten van biologische textielvezels uit brandnetels. Deze nieuwe, naar diepere ervaringen zoekende vorm van toerisme kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestaan van de inwoners van de metropoolregio. Hierdoor kan Amsterdam door middel van de bevordering van duurzaamheidstoerisme, waarbij voedsel wordt ingezet als attractie, zowel toeristen als de eigen bevolking een dienst bewijzen.

Flows of Food
Ondanks recente, door marktwerking ingegeven innovaties en ontwikkelingen worden op het gebied van voedsel en duurzaamheidstoerisme nog steeds commerciële kansen en mogelijkheden voor het aangaan van samenwerking tussen uiteenlopende partijen, gemist. Dit heeft deels te maken met het feit dat voedsel en voedselbeleid lange tijd afwezig is geweest van de radar van de overheid. Deze situatie is veranderd met het verschijnen van de eerste voedselvisies en recent, door het voor 7 december 2017 geplande event 'Flows of Food'. Tijdens dit event wordt een stap gezet op weg naar voedselbeleid voor de Metropoolregio Amsterdam. Dit beleid is opgesteld rond een zestal problemen waarbij voedsel een oplossing biedt; toerisme is er daar een van. Rond elk van de problemen wordt een community of practice gevormd. Alle zes van de communities kunnen het 'Flows of Food' event gebruiken om deals te sluiten en een actieprogramma op te stellen. De organisatoren roepen geïnteresseerde partijen op om tijdens het event de handen ineen te slaan en concrete voorstellen tot samenwerking uit te werken.

Wil je meer weten over Flows of Food?
Neem dan contact op met Helena Solman. Of bezoek een van onderstaande kanalen.

Website: www.foodconcilmra.nl
Facebook: Foodcmra
Instagram: @foodcouncilmra