Red ons Groen

Dit event is al geweest. Kijk op www.vanamsterdamsebodem.nl voor actuele voedselevents in en om Amsterdam!

Red Ons Groen! Actie Stopera/Spinoza - Dagelijks 12.00 - 14.00

DOE MEE!

Iedere werkdag staan tenminste twee personen tussen 12-14 uur met twee personen met sandwichborden bij het standbeeld van Spinoza bij de Stopera.
Het moet anders, het kan anders. Stop met bouwen van grote grijze distriebutiecentra. Red de Lutkemeerpolder. Red ons groen! www.redonsgroen.nl

Hulp is welkom! Kom jij ook?

Informatie
In komend voorjaar wordt de partiële herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder in de Raadscommissie en mogelijk Raad van de gemeente Amsterdam behandeld. Dan wordt 3 hectare grond met de bestemming bedrijventerrein omgezet naar landbouwgrond (grond De Boterbloem, CSA-Pluk, de Stadsgroenteboer, De Tuinakker). Voedselpark Amsterdam wil dat niet 3 hectare, maar de resterende 60 hectare grond wordt omgezet naar de bestemming landbouwgrond.

Red ons groen! Wij voeren nu actie. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen laten weten dat het bebouwen van de Lutkemeerpolder met distributiecentra geen goed idee is. Nog meer verkeer? Nog meer grijs? Dit mag niet gebeuren. Met onze acties hopen we de raadsleden ervan te overtuigen dat de bestemming bedrijventerrein moet omgezet worden in
bestemming landbouw.

De Lutkemeerpolder – 5 meter onder NAP- ligt aan de westrand van Amsterdam, voorbij Osdorp. De gemeente Amsterdam wil er distributiecentra bouwen. Het bestemmingplan geeft nu de bestemming bedrijventerrein aan. De bouw van het grootste distributiecentrum (7 voetbalvelden!) wordt nu voorbereid. Als we niets doen, verliest onze stad een uniek en
onvervangbaar groengebied. Kiezen voor Voedselpark kan nog steeds, ook als men zou stellen als het te laat is de polder
te redden. Waar een wil is ....De Lutkemeer is in 1865 drooggelegd. 150 jaar lang zorgden Amsterdamse boeren voor de
vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder. Voedselpark Amsterdam (VPA) wil het gebied (nog 60 hectare) behouden voor landbouw. VPA heeft daarvoor een plan geschreven: ‘Ons Bodemplan Lutkemeer’. Dit Bodemplan staat op de site van Voedselpark Amsterdam:
www.voedselparkamsterdam.nl.

 

Terug naar homepage