Project RUMORE

In het pas afgeronde project RUMORE deelden verschillende regio’s en steden in Europa, waaronder Amsterdam, kennis en ervaring met elkaar.

Project RUMORE

Afgelopen maand kwam er een einde aan het succesvolle Europese project RUMORE (Rural-Urban partnerships MOtivating Regional Economics).  In RUMORE delen verschillende regio’s en steden in Europa, waaronder Amsterdam, kennis en ervaring met elkaar. Met als doel de transitie naar een duurzame, circulaire voedselketen. In Amsterdam lag de focus op het verbeteren van de ketens van organische reststromen tussen stad en regio en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

RUMORE richtte zich op het versterken, inspireren en op weg helpen van startende, innovatieve midden en kleine bedrijven (MKB’s) in de agri-food sector. Sinds 2016 werkt Amsterdam mee aan RUMORE waarbij de focus de afgelopen jaren vooral lag op circulariteit in het voedselsysteem en het gebruiken van organische reststromen in de Metropool Regio Amsterdam.

Op zowel lokaal als Europees niveau zijn diverse netwerk- en inspiratie bijeenkomsten georganiseerd. Naast kennisuitwisseling was het doel van het project om deze MKB-bedrijven te helpen bij een eventuele subsidie aanvraag bij Kansen voor West.

Inmiddels is RUMORE afgerond. De gemeente, kennisinstellingen en ondernemers hebben tijdens de laatste bijeenkomst laten zien waar ze de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. Hier werd pas echt duidelijk hoe belangrijk het delen van grensoverschrijdende kennis is.

Verschillende Amsterdamse initiatieven hebben zich ontwikkeld tijdens het project:

GROWY (voorheen GrowX) heeft haar vertical farm uitgebreid. Het proces van
zaaien, voeden en oogsten is, met behulp van kunstmatige intelligentie en robotisering nu volledig geautomatiseerd. Pesticiden zijn niet meer nodig en de voedingswaarde van groenten is optimaal.

Greencampus werkte samen met partners aan het opwaarderen van verschillende reststromen van groente en fruit, die normaal niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. En zo van deze reststromen producten te maken een verdienmodel te maken in plaats van een verliespost voor de teler. Er is een product marktverkenning gedaan wat positieve heeft uitgepakt en heeft geleid heeft tot octrooiaanvraag.

Instock heeft haar platform Instockmarket uitgebreid. Via dit platform kunnen restaurants verse producten uit het ‘Food Rescue Center’ kopen. Deze producten konden om verschillende redenen (overschotten, afwijkende maat/vorm etc.) niet afgezet worden. Met de  Reststroomcalculator kunnen boeren en telers hun overtollige producten aanmelden en horecaondernemers kunnen kiezen voor producten die anders verspild zouden worden. De calculator maakt direct de milieuwinst en CO2-reductie zichtbaar.

Living Lab Donutboeren was een project van Foodhub, Aeres landbouwhogeschool en de gemeente Amsterdam. In het Lab is een aantal kleinschalige experimenten uitgevoerd. Zo is compost van Amsterdams gft afval naar een aantal lokale boeren gebracht, brengt De Local Food Challenge boeren- en stadse voedselondernemers samen en is door Aeres hogeschool de ‘boerendonut’, ontwikkeld. De donut wordt door boerenbedrijven als instrument gebruikt om de circulariteit van hun bedrijf zichtbaar te maken.

Voor het project ‘Productieketen Lisdodde’ was door overheden, waaronder Amsterdam, een proefveld in het Burkmeer ingericht om Lisdodde te telen en daarmee bodemdaling te remmen en CO2 te verminderen. Lisdodde is een plant van ca. 2 meter hoog en lijkt op riet, maar heeft bredere bladeren en een karakteristieke bruine 'sigaar' aan het uiteinde van zijn stengels. Om het plaatje circulair te maken is een ondernemer gevonden die van de lisdodde isolatiemateriaal maakt. Deze isolatieplaten kunnen gebruikt worden in circulaire bouwprojecten.

Meer informatie over RUMORE in EU verband en alle Europese partners is te vinden op
de Interreg website.