Ondernemers voor een gezond Amsterdam

Ondernemers voor een Gezond Amsterdam is een netwerk van ondernemers die actie willen ondernemen om de voedselomgeving – van met name kinderen – gezonder te maken. Het netwerk is er voor alle ondernemers die invloed hebben op de Amsterdamse voedselomgeving en waarvoor de productie en/of verkoop van voedsel tot hun kerntaken behoort én partijen die een beeldbepalende functie hebben binnen de voedselomgeving. Het netwerk is gericht op het invoeren van concrete acties die bijdragen aan een gezonder voedselaanbod, een gezondere uitstraling en gezonder aankoopgedrag. Iedere deelnemer bepaalt samen met het netwerk welke acties binnen zijn bedrijf of organisatie het grootste verschil kunnen maken.

Wat is het doel van het netwerk?

Het doel is om aan de hand van concrete acties en maatregelen – die bijdragen aan een gezonder voedingsaanbod, uitstraling en aankoopgedrag – de voedselomgeving gezonder te maken. 

Voor wie is het netwerk?

Het netwerk is er voor alle ondernemers die invloed hebben op de Amsterdamse voedselomgeving en waarvoor de productie en/of verkoop van voedsel tot hun kerntaken behoort (zoals winkels, groothandel etc.) én ondernemers die een beeldbepalende functie hebben binnen de voedselomgeving (zoals publieke instellingen en organisaties). Iedere deelnemer aan het netwerk bepaalt in samenspraak met het netwerk met welke acties zijn bedrijf of organisatie het grootste verschil kan maken in het gezonder maken van de voedselomgeving.

Welke ondernemers zijn al aangesloten bij het netwerk?

Hieronder vind je de ondernemers die nu zijn aangesloten bij het netwerk. De samenwerking wordt doorlopend uitgebreid met nieuwe ondernemers.

Aanmelden

Wil jij je aansluiten bij dit netwerk? Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan.

Het netwerk

Wie zijn de initiatiefnemers van het netwerk?

Het netwerk is een initiatief van Gemeente Amsterdam (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht), Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) en Vrije Universiteit Amsterdam. Deze partijen bewaken de inhoudelijke en onafhankelijke koers van het netwerk en fungeren als opdrachtgever richting derden. Zij stellen eveneens voorwaarden aan de deelnemende ondernemers en hun concrete acties en maatregelen.

Wat is de relatie met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht?

Het netwerk Ondernemers voor een Gezond Amsterdam maakt onderdeel uit van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Gemeente Amsterdam wil dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien. Op dit moment heeft namelijk één op vijf kinderen in Amsterdam overgewicht of obesitas, oftewel zo’n 24.500 kinderen. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt samen met het netwerk van ondernemers aan een gezondere voedselomgeving voor kinderen.

Op welke manier worden de deelnemers van het netwerk ondersteund bij het uitvoeren van acties om de voedselomgeving gezonder te maken?

Vanuit het netwerk wordt uitwisseling van kennis en ervaring tussen de ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit gebeurt via bijeenkomsten, door ondernemers aan elkaar te koppelen en via een online toolbox. Via de toolbox krijgen de ondernemers van het netwerk toegang tot ondersteunende materialen.

Hoe kunnen ondernemers zich aansluiten bij het netwerk?

Iedere ondernemer die zich aanmeldt voor deelname aan het netwerk wordt gevraagd een aanmeldingsformulier te ondertekenen. Hiermee onderschrijft de ondernemer de hierboven genoemde doelstellingen en uitgangspunten van het netwerk. Ondernemers worden gevraagd om de actie(s) die zij ondernemen concreet te beschrijven. Wanneer de acties voldoen wordt de ondernemer toegevoegd aan de deelnemers van het netwerk.

Wat zegt een vermelding als deelnemer aan het netwerk op deze site?

Deelname aan het netwerk wordt uitsluitend beoordeeld op basis van de beschreven actie(s) op het aanmeldformulier van de betreffende ondernemer door de persoon of personen die op het aanmeldformulier staan. Omdat er in sommige situaties sprake is van franchiseondernemers, kan er niet zondermeer vanuit gegaan worden dat de acties gelden voor alle vestigingen van de betreffende ondernemer. Een vermelding betekent wel dat er concrete acties zijn toegezegd door de ondernemer om de voedselomgeving gezonder te maken en dat deze acties wordt gemonitord.