It’s the Food, my Friend! Van boerencrisis naar boeren met toekomst

It’s the Food, my Friend! Van boerencrisis naar boeren met toekomst

Dit event is al geweest. Kijk op www.vanamsterdamsebodem.nl voor actuele voedselevents in en om Amsterdam!

Voor de achtste maal in successie komt er volgend voorjaar een serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel.

Landbouw en voedsel worden steeds vaker in verband gebracht met grote maatschappelijke problemen zoals verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, sociale desintegratie en zowel honger als welvaartsziekten.

In deze nieuwe, 8ste serie landbouw en voedseldialogen geven we ruimte aan denkers en doeners die het grotere plaatje zien en oplossingen zien of al in praktijk brengen.

Van Boerencrisis naar boeren met toekomst

Het aantal boeren neemt door schaalvergroting en mechanisering al decennia snel af. Hoe lang gaat dat nog door en wie zijn de boeren van de toekomst? Gaan we naar een volledige tweedeling met enerzijds megabedrijven en anderzijds bedrijven die volledig 'vermaatschappelijken'?

Zo ja, wat gebeurt er dan met familiebedrijven die hier tussenin zitten? Wat betekent het verlies van werkgelegenheid in de landbouw sociaal gezien voor de leefbaarheid en de cohesie van ons platteland? Waar liggen nieuwe kansen, ook voor de Tweede Kamer na de verkiezingen op 15 maart?

Sprekers:
Cor Pierik, Centraal Bureau voor de Statistiek, presenteert actuele cijfers en trends
• keynote: Jeroen Candel (Wageningen UR) over Europese ontwikkelingen en de rol van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
Herman en José Bongen-Hartemink, stoppende boer en boerin in Achterhoek, over wat het betekent om te stoppen
Adrian Langereis, melkveehouder, Boerengilde, over een nieuw verdienmodel voor realistische en gezonde landbouw

Gespreksleider: Felix Rottenberg

Terug naar homepage