It’s the Food, my Friend! Leren van de Natuur

It’s the Food, my Friend! Leren van de Natuur

Dit event is al geweest. Kijk op www.vanamsterdamsebodem.nl voor actuele voedselevents in en om Amsterdam!

Voor de achtste maal vindt wederom een serie landbouw- en voedseldialogen plaats in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel.

Landbouw en voedsel worden steeds vaker in verband gebracht met grote maatschappelijke problemen zoals verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, sociale desintegratie en zowel honger als welvaartsziekten.

In deze nieuwe, 8ste serie landbouw en voedseldialogen geven we ruimte aan denkers en doeners die het grotere plaatje zien en oplossingen zien of al in praktijk brengen.

Leren van de Natuur

Steeds meer blijkt dat we moeten denken in levende, veerkrachtige systemen, niet in losse elementen. Kunnen we, in plaats van ziekten en plagen met chemie te bestrijden, met onze snel toenemende kennis over het leven de veerkracht van planten, dieren en ecosystemen versterken? Komt er ook een transitie in ons wetenschappelijke denken?

Keynote sprekers:
Mark Shepard, New Forest Farm, Wisconsin, VS) over 'herstellende landbouw'
• prof. Marcel Dicke (Wageningen UR) over signaalstoffen van planten.

Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
Louis Dolmans, Doornik Natuurakkers en oprichter 'Van Akker naar Bos' beweging
Welmoed Deinum, studente Van Hall Larenstein, jonge boerin in Friesland

Gespreksleider: Felix Rottenberg

Terug naar homepage