IT’S THE FOOD, MY FRIEND! #2: over de impact van de hoge grondprijzen

In deze editie van de vier-delige debatserie wordt o.a. aandacht besteed aan de hoge bodemprijzen, hoe de bodem duurzaam gebruikt kan worden en wat de rol van het rijk en provincie zijn.

IT’S THE FOOD, MY FRIEND! #2: over de impact van de hoge grondprijzen

Dit event is al geweest. Kijk op www.vanamsterdamsebodem.nl voor actuele voedselevents in en om Amsterdam!

In deze editie van It's the food my friend:

Bij het herontwerpen van Nederland speelt de grondmarkt een cruciale rol. Maar grond wordt steeds duurder en steeds meer grondeigenaren gaan voor winst op korte termijn, ten koste van duurzaamheid. Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.

Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn?

Moderator Felix Rottenberg gaat in gesprek met Krijn Poppe, Wageningen UR over de impact van de grondmarkt op voedselproductie, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Met daarop reacties van Justin van der Sluis, Rabobank en Marije Klever, boerin uit Agrarische Jongeren Kontact.

Ook gaat hij in gesprek met prof. Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie, trekker Deltaplan Biodiversiteitsherstel en nr 1 in Trouw’s Duurzame Top-100, over Bodemkwaliteit, biodiversiteit en de grondmarkt. En Kees van Biert, Stichting Grondbeheer, over anders omgaan met de grondmarkt.

Koop vooraf een kaartje via deze link, kosten: €13

Terug naar homepage

18 maart

IT’S THE FOOD, MY FRIEND! #2: over de impact van de hoge grondprijzen
20:00 - 21:30
Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV
Amsterdam
Thema:
Event website »
Aanmelden »