Interview: Voedsel kweken voor het goede doel

Soeptuin Bredius is een buurttuin, die wordt aangelegd en beheerd door buurtbewoners en cliënten van de Voedselbank. "We zagen dat de voedselpakketten van de Voedselbank steeds minder verse groenten bevatten”, vertelt Dirk, vrijwilliger bij wandelvereniging Nemo. Supermarkten kopen namelijk minder groenten in vanwege de crisis en dit zie je terug in de voedselpakketten.

Hierom besloten Nemo, de Voedselbank en Stichting FF bij Moeder An, een huiskamer voor sociaal contact, samen te werken: op Soeptuin Bredius kweken ze groenten die bestemd zijn voor de Voedselbank.

Zelf voedsel verbouwen
“We willen stadsbewoners leren waar hun voedsel vandaan komt”, legt Dirk uit. Maar ook vindt hij het belangrijk om aan te tonen dat mensen zelfredzaam kunnen zijn door ze te betrekken bij het produceren van hun eigen voedsel. “Van een deel van de groenten koken we soep voor buurtevenementen. Op deze manier maken we de buurt ook aantrekkelijker.”

Soep verbindt mensen
Soeptuin Bredius vult sinds 2013 het veldje aan de Zaanstraat, samen met andere omliggende tuintjes. In eerste instantie tot ongenoegen van enkele hondenbezitters die zich het terrein hadden toegeëigend. “We zijn in gesprek gegaan met de bewoners en de hondenbezitters en gaandeweg hebben we hun vertrouwen gewonnen. Het is belangrijk dat je blijft vertellen wat je doet en waarom.”

Om vrijwilligers te werven hebben de initiatiefnemers bij de Voedselbank gestaan met een grote pan soep. “Je moet begrijpen dat sommige cliënten zich schamen om een voedselpakket te halen bij de Voedselbank en snel weer het pand verlaten”, legt Dirk uit. Maar ze merkten tijdens het uitdelen van de soep, dat mensen vaak bleven staan. Terwijl de hete soep afkoelde, ontstonden gesprekken. Inmiddels helpen 30 vrijwilligers mee in de tuin, waarvan 15 de harde kern vormen.

Ontmoetingsplek
De vrijwilligers van Soeptuin Bredius werken hard aan de aanleg van de tuin. De resultaten van het bodemonderzoek zijn positief en via de wateraansluiting van het Bredius zwembad zal binnenkort schoon water stromen uit het tuinkraantje.

Ondertussen ontvangt de Voedselbank elke donderdag groenten uit Soeptuin Soelen in Westerpark. Sinds drie jaar werkt Dirk samen met kwetsbare buurtbewoners aan deze tuin. “Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een burn-out of eenzame mensen.” Net als in de Spaarndammerbuurt, waar relatief veel mensen begeleid wonen, hebben bewoners moeite met het aangaan van sociale contacten. “De buurttuin dient als ontmoetingsplek, waar een gemeenschappelijke passie leidt tot gesprekken. Hierdoor ontstaat een hechte groep vrijwilligers”, vertelt Dirk.

Een gezonde stad
Dat Soeptuin Bredius bijdraagt aan de leefbaarheid van Amsterdam valt niet te betwisten. Maar de ambitie is groter. Dirk: “Een gezonde stad is voor mij een stad waarin gebruik wordt gemaakt van alle grondstoffen en bronnen die er zijn en iedereen zelfvoorzienend kan zijn. Maar ook dat we ons ontfermen over mensen die het minder goed hebben getroffen.”

 

Bron: De Gezonde Stad

Foto: Soeptuin Bredius. Vrijwilligers maken de buurttuin gereed om voedsel op te kweken voor de Voedselbank.