I love Beeing

No Bees No Beeing

I love Beeing

Door oprukkende bebouwing en intensieve landbouw blijft er steeds minder leefterrein over voor bijen en andere bestuivers. I Love Beeing werkt aan een groen en biodivers Nederland om de bij de ruimte te geven.

Want vier op de vijf gewassen en wilde planten zouden zonder bestuiving niet of nauwelijks bestaan. De bij hebben we nodig voor onze voedselvoorziening, de biodiversiteit en vele grondstoffen. Van hout en katoen tot medicijnen en biobrandstoffen. En zelf zijn ze een belangrijke voedingsbron voor veel vogels en andere dieren. Minder bijen heeft, kortom, directe gevolgen voor onze voedselvoorziening, de natuur, de economie en zelfs voor onze strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het begon met een bijenkast…

De eerste jaren van hun bestaan zetten zij zich in voor de bij in de vorm van educatie en plaatsing van bijenkasten bij bedrijven. Inmiddels helpen ze bedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten met de aanleg van natuuroases. Voor bijen èn mensen, dat gaat goed samen.

Groene gebouwen en bedrijventerreinen

Ze vergroenen bedrijfslocaties en appartementsgebouwen: het terrein, dak en/of de gevel. Daarbij wordt er gemikt op versterking van de flora en fauna die van nature ter plaatse voorkomen. Goed nieuws voor de biodiversiteit en de bijen, maar het levert net zo goed voordeel op voor medewerkers, bewoners, werkgevers en vastgoedeigenaren. Wij werken voor individuele opdrachtgevers en collectieven zoals een BIZ.

Tijdelijke natuur

Ook verzorgen ze placemaking voor bijen in ontwikkelgebieden. Braakliggende terreinen liggen er vaak jarenlang ongebruikt bij, terwijl ze al die tijd een oase van tijdelijke natuur kunnen zijn. Zo richten zij tijdelijke groene zones in (die goed verenigbaar zijn met de bouwwerkzaamheden) en verzorgen de overgang naar het definitieve groenplan. Bij oplevering is er dan een volwassen groene infrastructuur. Bijkomend voordeel: vastgoed met volwassen natuur is bij de oplevering al procentueel méér waard dan vastgoed waar het groen nog in een beginstadium is.

En heb je twee minuten voor over om je bijenkennis op te vijzelen, check op hun site dan even I Love Beeing’s ultrakorte bijencursus.

Meer info vind je op hun website

I love Beeing
Ga naar de website »

Rigakade 10
Amsterdam

Thema:

Buurt: West

Trefwoorden: bijen, ecologisch