Gevolgen van luchtvervuiling voor spinazie uit eigen stad

Een onderzoek van Marthe Ortolo

Gevolgen van luchtvervuiling voor spinazie uit eigen stad

Amsterdam is een van de meest vervuilende steden van Nederland. Auto’s, bussen, touringcars en scooters: de uitstoot door het verkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtverontreiniging. Wat voor invloed heeft de vervuilde lucht op de stadslandbouw? Zijn groente en fruit uit de stad wel veilig voor consumptie, vragen sommige mensen zich wel eens af. Marthe Ortolo, studente van de Wageningen Universiteit, zocht het uit in het kader van haar masterscriptie.

 

Onderzoek

Marthe onderzocht spinazie in drie Amsterdamse moestuinen. De bladgroente is vanwege de grote bladeren en ruwe oppervlakte zeer gevoelig voor vervuiling. De spinazie werd geteeld in bakken met schone grond. Na blootstelling aan de stadslucht, gedurende een periode van 4 tot 6 weken, werd de spinazie geoogst en onderzocht in het laboratorium. Deze procedure werd driemaal herhaald in het voorjaar en in de zomer van 2017.

 

Resultaten

De eerste uitkomsten van het laboratoriumonderzoek laten zien dat het gehalte aan zware metalen, nitraat en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) relatief laag is. Ook zijn ze beneden de kritische waarden die de Europese Unie heeft vastgesteld voor groenten. De resultaten voor de drie proefopstellingen in Amsterdam, alle nabij grote wegen, zijn ongeveer gelijk. De uitkomsten komen overeen met de proefopstellingen die in Wageningen, in landelijk gebied, zijn uitgevoerd. Deze spinazie uit Amsterdam is dus veilig voor menselijke consumptie.*

*
Bij de uitkomsten van dit onderzoek moet de aantekening worden gemaakt dat het gaat om een kleinschalig onderzoek. Hieruit mogen geen algemene conclusies worden getrokken voor de gevolgen van lucht- en bodemvervuiling op stadslandbouw in het algemeen. Een nuttig advies is om bij wijze van voorzorgsmaatregel groenten altijd goed te wassen vóór consumptie.

 

Achtergrond

Marthe Ortolo studeert aan de Wageningen Universiteit en de technische universiteit École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland. Voor haar afstudeerproject onderzocht zij de risico's van luchtvervuiling voor de stadslandbouw. Marthe heeft haar onderzoek uitgevoerd tussen 1 maart 2017 en 1 juli 2017 in een drietal tuinen in Amsterdam, waaronder Voedseltuin IJplein.

 
Onderzoek van Marthe Ortolo (vertaald uit het Engels en deels herschreven door Arnold van der Valk)

Foto header van OakleyOriginals