Cofinanciering beschikbaar voor landbouw bij hoog waterpeil

Op 14 februari 2018 heeft de raad van Amsterdam besloten dat Waterland op termijn moet overschakelen naar vormen van duurzame landbouw die verenigbaar zijn met een hoger waterpeil 
en hogere natuurwaarden. Behoud van het veen en natuur staan centraal; voor de landbouw moeten verdienmodellen ontwikkeld worden die daarmee verenigbaar zijn.

De Groengelden worden ingezet als cofinanciering naast bestaande subsidieregelingen van de provincie, om versneld over te gaan op landbouw bij een hoger waterpeil, voor boeren die willen overschakelen op natuur-inclusieve landbouw. Deze Groengelden zijn nog beschikbaar in 2018.

 Binnen het duurzaamheidsfonds kan een lening worden aangevraagd voor de eerste investering die nodig is om over te schakelen op landbouw bij een hoger waterpeil en paludicultuur (de productie van natte teelten) om de CO2-uitstoot door oxidatie van het veen te verminderen. 

De gemeente zet zich in om in Amsterdams Waterland een pilot te beginnen met paludicultuur. 

Voor vragen over dit onderwerp kun je telefonisch contact opnemen met Ed Buijs 06-53439746 of mail je naar e.buijs[at]amsterdam.nl.

 

Foto: Unsplash.com