Amsterdamse compost voor boeren

Boeren uit de regio aan de slag met Amsterdamse compost

Amsterdamse compost voor boeren

De komende maanden zullen een aantal boeren gaan experimenteren met compost gemaakt van reststromen uit de Metropoolregio Amsterdam. De compost wordt gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens uit de regio. Door het gebruik van lokale compost wil de Gemeente Amsterdam samen met de boeren onderzoeken hoe nutriëntenkringlopen beter gesloten kunnen worden.

De pilot met compost is onderdeel van het project Living Lab: Donutboeren, waarin de Gemeente Amsterdam verschillende mogelijkheden voor circulariteit in de voedselketen onderzoekt. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of we de regionale voedselketen meer circulair kunnen maken en kringlopen tussen stad en platteland kunnen sluiten. Op veel plaatsen in de stad en daarbuiten wordt nu al gft van huishoudens ingezameld en verwerkt tot compost. Maar deze compost vindt nog weinig de weg terug naar de boer. Dat is jammer, want in de compost zitten waardevolle voedingsstoffen voor planten en gewassen. De boer kan dit ‘zwarte goud’ goed gebruiken als duurzame voeding voor de bodem.

Het ingezamelde gft wordt door de de firma Meerlanden in een proces van 6 weken verwerkt tot compost. Voor de productie van een hoge kwaliteit compost is er veel en zuiver gft nodig. Het verwerkingsproces levert naast compost ook andere grondstoffen als groen gas, warmte, condenswater en CO2 op. Verschillende boerenbedrijven in de regio zullen de compost uit de pilot gaan gebruiken.

tekst gaat verder onder afbeelding

Zo gaat Martin Topper op de akkers van Zonneheerdt aan de slag met 25 ton compost uit Metropoolregio Amsterdam. Voor Martin is het gebruik van compost op zijn land geen nieuw fenomeen, maar het is wel van belang dat de kwaliteit van de compost hoog is. Martin werkt op zijn bedrijf aan manieren om de circulariteit te vergroten. Zijn bieten en wortels vinden nu al veel hun weg naar de stad, maar komt nu nog geen nutriëntenstroom voor terug om de cirkel rond te maken. Lees hier het interview met Martin waarin hij meer vertelt over de circulariteit van zijn bedrijf.

Op Landgoed Rorik in Beverwijk zullen Kasper Hoex en Anne Bruins gebruik gaan maken van de compost. Met hun boerenbedrijf voorzien ze ruim 120 gezinnen in de omgeving van voedselpakketten. En daarbij is circulariteit belangrijk: “Wij streven op ons landgoed zowel een ecologische als een maatschappelijke kringloop na. Beide kringlopen proberen we zo ver mogelijk te sluiten. De ecologische kringloop is hier aanwezig omdat bijna alle onderdelen van voedselproductie op ons terrein vertegenwoordigd worden”, aldus Anne. Voor Anne en Kasper is het bemesten van hun bedrijf met dierlijke mest of compost een ontdekkingsreis, waarbij ze op zoek zijn naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot.

Ook Amsterdammers in de stad zullen (letterlijk) in aanraking komen met de compost. Inwoners die hun eigen moestuin onderhouden bij Mijn Stadstuin in de Tuinen van West kunnen er bij het tuinieren ook gebruik van maken.

Fotografie door Mona Alikhah (Monavid)