Amsterdam ondertekent Plant Based Treaty

Als eerste stad van Nederland steunt Amsterdam de ‘Plant Based Treaty’: een wereldwijd burgerinitiatief om de (schadelijke) manier waarop we met voedsel omgaan te veranderen. De overstap naar meer plantaardig voedsel staat daarbij centraal.

De manier waarop we ons voedsel produceren, heeft grote gevolgen: bossen en andere natuur verdwijnen in hoog tempo, het veroorzaakt maar liefst een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen en met (kunst-)mest en chemische bestrijdingsmiddelen vervuilen we bodem, lucht en water. Ons voedselsysteem is dus een belangrijk instrument om veel grote problemen tegelijk aan te pakken.

Oproep voor meer planten eten en minder dieren

Een van de meest effectieve maatregelen om de druk op de natuur en het klimaat te verlagen, is door meer plantaardig te eten en minder vlees, zuivel en vis. Het ‘Plant Based Treaty’ is een oproep aan steden, organisaties, bedrijven en bewoners om zich daarvoor sterk te maken. Daarnaast roepen we met het ‘Plant Based Treaty’ op tot een aanvulling van het VN-klimaatakkoord van Parijs op de volgende punten:
1. Voorkom verergering van het probleem: stop uitbreiding van de veehouderij
2. Zet in op verandering: stimuleer meer gezonde, duurzame plantaardige voeding
3. Werk actief aan het herstel van beschadigde ecosystemen en biodiversiteit

De Amsterdamse Voedselstrategie

Met het programma Voedselstrategie neemt de gemeente Amsterdam de verantwoordelijkheid om verandering van het voedselsysteem mede aan te jagen. Het doel is dat alle Amsterdammers toegang kunnen krijgen tot gezond, eerlijk, duurzaam en betaalbaar eten en drinken. Nu én in de toekomst. De verschuiving naar meer plantaardig voedsel is daar een belangrijk onderdeel van.