Vereniging Stadstuin Bos en Lommer

Negen perken samenwerken

Vereniging Stadstuin Bos en Lommer

De Stadstuin Bos en Lommer bestaat uit negen perken in het Bos en Lommerplantsoen waar omwonenden die lid zijn van de vereniging zelf tuinieren. De Stadstuin is een tuin met vooral eetbare bloemen, kruiden en planten.

In de Stadstuin kun je:

  • als perkenier een van de negen perken onder je hoede nemen (twee perkeniers per perk)
  • mee tuinieren in één of meer van de perken
  • tuinieren in het kinderperk
  • perken en hagen wieden
  • zaaien, planten, oogsten
  • zwerfvuil opruimen
  • tekenen, fotograferen

De vereniging maakt zich sterk voor een vrolijk, leefbaar en groen Bos en Lommerplantsoen en streeft naar ontmoeting, burgerparticipatie en duurzaamheid. Daarbij stellen ze zich ten doel om de flexibele tuin, het deel van het plantsoen dat onder haar hoede valt, samen met degenen die in de buurt wonen en werken op natuurlijke wijze in te richten en te onderhouden.

Meedoen? Kijk dan op de website of stuur ze een mailtje!

Vereniging Stadstuin Bos en Lommer
Ga naar de website »

Bos en Lommerplein 143
Amsterdam

Thema:

Buurt: West, Nieuw-West

Trefwoorden: stadstuin, stadslandbouw, bos en lommer, vereniging